Световна поща
... КЪДЕ СЕ ИЗЛЪЧВАМЕ? ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ. Включването на нашия канал онлайн става така: Изберете сайта ни potv.eu и кликнете върху екрана вдясно. Може...
цялото писмо
Малки обяви
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРТИ И ДОГОВОРИ ....................................... ........................................ ОФЕРТА за политически предизборни участия в тв...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
Партньори:
Реклама:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРТИ И ДОГОВОРИ ....................................... ........................................ ОФЕРТА за политически предизборни участия в тв програма на Пловдивската телевизия Тракия” ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ -МАРТ 2017 1. За излъчване на готови предизборни клипове - в прайм тайма – от 18:30 до 21:00 – 3,00 лв. на секунда - за излъчване веднага след Новините и преди Времето – 4 лв./сек. - за останалите времена – 2,00 лв. на секунда - пакет от 4 излъчвания /3 в праймтайм/ - 6.00 лв.на секунда - за първо излъчване в рекламен блок – плюс 30% 2. за изработка на клипове – от 400 до 2000 лв. по договореност. 3. За участия в предавания ОТКРИТО СТУДИО с водещ ДИАНА БИКОВА, ТВ ОМБУДСМАН с водещ Евгений Тодоров, ЦЕНАТА НА МЪЛЧАНИЕТО с водещ Любен Апостолов, ЗАД КУЛИСИТЕ с Гергана Никленова, ЧАС ПО ФИНАНСИ с водещ финансовия експерт Светозар Гледачев: - В пояса от 17.50 до 22.30 – 25 лв. мин. Модул 20-55 мин. С 2 повторения. - във времето до 17:30 и след 22:45 часа – 15 лв. на минута - За политически декларации и обръщения -100 лв.минута, повторения 50 лв./мин. 4.За заснемане и излъчване на предизборни репортажи към новинарските блокове – излъчване 2 пъти по избор в емисиите в 17:30, 19:00, 20:30 и 22:30 часа. За репортаж до 2,30мин. – 350 лв. За всяка следваща секунда над 2.30 – 5 лв.на секунда За излъчване в четирите емисии + 50 %. За неделни събития + 30%. Заявки за снимки – минимум 24 часа преди събитието. 5. За публикации в сайта на телевизията www.potv.eu– за публикуване на готови пресрелийзи – до 3 на седмица – 200 лв. на месец. За отделни материали и репортажи – по договореност 6. Отстъпки - при сключване на договори с по-големи обеми и оперативно плащане обемните отстъпки са: - над 5000 лв. – 4% - над 10000 лв. –8% - над 20000лв. – 12% Отстъпки по договореност за екслузивитет. 7. При наличие на няколко заявки за едно и също време предимство имат сключилите по-рано договор. 8. Всяка партия или коалиция може да ползва до 1 час време на ден в последната седмица преди изборите.. 9. Цените са без ДДС. При авансово плащане – до 30 процента отстъпка! УПРАВИТЕЛ ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА НА ПОТВ С ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ КАМПАНИЯ 2016 РЕГЛАМЕНТ За предизборна агитация, изработвана и излъчвана по Пловдивската телевизия “Тракия” за кампанията за парламентарните избори 2017 Този Регламент е съставен на база Изборен кодекс и Закон за радиото и телевизията Предизборната агитация по ПОТВ започва със старта на предизборната кампания. Чл. 128. Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. Чл. 129. Кандидатите и партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания. Чл. 133 (2) Предизборната кампания се води на български език. (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. В предизборната агитация по ПОТВ могат да участват всички, регистрирани за участие в изборите за депутати в Народното събрание на Република България. В предизборната кампания се спазва принципът на равнопоставеност на кандидатите. ПОТВ представя на всички, регистрирани за участие в изборите кандидати, партии или коалиции едни и същи условия и цени за платени публикации и предавания. Тарифите за тези услуги са обявени, според изискванията на Изборния кодекс, пред Сметната палата, на сайта на телевизията – www.potv.eu. Всички предизборни материали, независимо от жанра им, се заплащат авансово, преди старта на излъчването на продукта. Заплащането е според Тарифа, неразделна част от този Регламент и валидна за всички участници в изборния процес. Чл. 148. (1) Електронните медии могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. 1.Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително. ПЛАЩАНИЯ НАД 1000 ЛЕВА СЕ ИЗВЪРШВАТ ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ. Предизборните прояви на регистрираните за участие в изборите политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети се отразяват и излъчват по ПОТВ чрез хроники, обръщения, репортажи, интервюта, анкети, предизборни студия, други журналистически форми и видео клипове. По време на предизборната кампания Телевизията няма да включва в новинарските емисии материали и новини за посещения на партийни лидери, членове на МС, на Европейския парламент, представители на политически сили, коалиции или организации, свързани с кампанията за избиране на народни представители. Всички официални визити в Пловдив и региона на министри, членове на Правителството, партийни лидери, депутати в ЕП или ръководители на организации, ангажирани с предизборната кампания, се отразяват според правилата на този регламент. Видеоматериалите от предизборните събития от деня се излъчват в специална предизборна рубрика: “Предизборна хроника”. Тя присъства в програмата на Телевизията всеки делничен ден веднага след новинарските емисии в 7,.30, 17.00, 20.30, 22.30 и 23.55 часа. При отразяване на предизборните събития и при излъчване на видеоматериалите се спазват принципите на равнопоставеност и ротационност в поредността на представянията. Представителите на регистрираните за участие в изборите политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети упълномощават говорители или други лица, чието задължение е да информират Телевизията за предизборните си прояви. Съобщения за проявите в рамките на цялата предизборна кампания се приемат от 9,00 до 17, 00 часа всеки ден от понеделник до петък на телефоните на Телевизията -032 640 419, 0885 361024, а за събота и неделя – до четвъртък вечерта. За студийни участия заявка на тел. 0888 62 45 15 . По принцип телевизия няма новинарски емисии в деня на изборите, не отразява гласуването на отделните кандидати и не излъчва сигнали за нарушения. Телевизията не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за което не е получила информация по този ред . В предизборната хроника за деня влизат събития с начален час до 16:00 същия ден. Всички останали прояви се включват в специализираните за предизборна агитация рубрики на следващия ден. Упълномощените представители на политическите партии, коалиции и инициативни комитети заплащат стойността на политическата агитация директно в Телевизията, или през упълномощените от телевизията рекламни агенции – ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН И ПОТВ – ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ. Ако записът на обръщението се предоставя за излъчване в друга медия, цената за една минута презапис или запис е 100 лв. Тя се заплаща от съответната политическа сила, заявила видеоматериала. Копието се предоставя след заплащане на носител и във формат, предварително уточнен със съответната медия-получател. Телевизията не предоставя на участниците в кампанията архив на излъчените видеоматериали. Ако такъв бъде заявен, той се таксува, съгласно действащата ТАРИФА за изработка на съответния вид рекламен или агитационен продукт. Времето за политически дебати на представителите на политическите партии, коалиции и инициативни комитети е съобразено с програмната схема на Телевизията. Те се договарят с участниците в предизборната кампания, в случай на проявен интерес, от поне две политически сили или коалиции. Условията за начина на провеждане на дебатите и времетраенето им се договаря между страните – участници и телевизията, съгласно този регламент. Всички представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да спазват Закона за Радиото и Телевизията, Изборния кодекс , както и нормите на действащото в България законодателство. Ползващите програмата на Телевизията за предизборна агитация, са длъжни да спазват принципите на коректност и етично поведение. Чл. 132. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията от партии или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар. Право на отговор Телевизията предоставя само след решение на Районната избирателна комисия, съгласно Избирателния кодекс. ПОТВ няма да излъчва никакви отговори в деня на изборите и в деня за размисъл. Всички отговори на засегнати в предизборната кампания, които са с решение на РИК и не са излъчени до закриването на изборния ден щесе излъчат след официалното обявяване на изборните резултати. ПОТВ е само доставчик на информация и не носи никаква отговорност за изявленията, направени по време на предизборната кампания, както и за съдържанието на готовите видео продукти, предоставени за агитация от централите на политическите партии, коалиции или инициативни комитети, или от фирми, разпространяващи видео продукти в рамките на кампания 2015. Чл. 130. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания. При получаване на готов видео продукт за излъчване, Телевизията не носи отговорност за съдържанието му. При изработване на видео продукта от Телевизията, задължително се спазва указанието на Изборния кодекс. Чл. 134. (2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. При неточно и некоректно подадена информация от предизборен щаб или упълномощено лице, Телевизията не носи отговорност. Телевизията не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това няма изрична договорка между медията и съответния представител. УПРАВИТЕЛ НА ПОТВ .................................................................................................... РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2017 ПЛОВДИВСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ “ТРАКИЯ” е на пазара повече 16 години. Излъчва се освен в Пловдив и в още над 35 населени места от региона - Пазарджик, Асеновград, Раковски, Карлово, Стамболийски, включена е в цифровите пакети на редица оператори в различни райони: Софийско, Търновско, Добричко, също и в пакета ПРЕМИУМ -IPTV на Булсатком. Чрез Интернет може да се гледа в цял свят. Освен излъчване на клипове предлагаме и други ефективни рекламни форми – събитийни репортажи, PR дейности, включване в наградни игри и др. Предлагаме също така реклама и рекламни съобщения в станалия популярен сайт на телевизията www.potv.eu БАЗОВИ ЦЕНИ: 1.00 -3.00лв. за 1 секунда излъчване във време по избор. 2.00 лв. за 1 секунда при прекъсване на предаване или филм. ПАКЕТНА ЦЕНА за клип до 20 секунди: Излъчване 7 дни по минимум 6 пъти на ден -140 лв., За излъчване един месец –минимум 180 пъти, - 500 лв. Важи само за пакети с фиксирани времена – виж по-долу. ПАКЕТНА ЦЕНА за клип до 20 секунди: Излъчване 7 дни по минимум 3 пъти на ден - 80 лв., За излъчване един месец –минимум 90 пъти, - 300 лв. Важи само за пакети с фиксирани времена – виж по-долу. ПАКЕТНА ЦЕНА за клип до 20 секунди в рекламен блок, който прекъсва рубриката ТВ ОМБУДСМАН – 4 живи предавания седмично с по 3 повторения. Цена 80 лв. седмично или 300 лв. месечно ПРОМОЦИИ: Възможни са сезонни промоции, попитайте за тях рекламнния ни консултант или ни пишете на адрес potv@abv.bg ДРУГИ РЕКЛАМНИ ФОРМИ 1. Репортажи в края на новините: До 2 мин. – 250 лв. До 3 мин. – 350 лв - излъчвания в минимум две емисии До 4 минути – 400 лв.излъчвания в минимум две емисии За всяка следваща минута + 100 лв. 2. РЕКЛАМНА ЗАСТАВКА – ЧАСТ ОТ ШАПКАТА „РЕКЛАМА” в началото и в края на рекламния блок. Включва статична картинка и кратък текст. Излъчва се минимум 20 пъти през деня. Цена – 30 лв. на ден за началната шапка, 20 лв.-за финалната, 40 лв. – и в двете. За поръчка над 300 лв.- безплатна изработка. 3. КРАТКА РЕКЛАМА, която се явява в долната част на екрана, без да прекъсва предаване или филм – до 4 сек. само анимирана картина без текст. Цена 120 лв. за 5 излъчвания във времена по договореност. За поръчка над 360 лв. –безплатна изработка. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 2. Цената не се включва изработването на рекламния материал, която започва от 160 лв. за клипове без специални постановъчни елементи, и от 50 лв. за съобщения и статични реклами по готови материали.. 3. За откупуване на изработения клип с цел предлагането му в други телевизии се заплаща допълнително +30% от базисната цена. 4. За първи материал в блок или за място по избор +20% надценка. 5. За клипове с времетраене под и над 20 секунди цената се коригира по стандартните коефициенти 6. ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС. ОТСТЪПКИ 1. Обемни отстъпки – за предплатена поръчка в рамките на един месец на стойност над 3 000 лв. без ДДС - 5% 2. Над 10 000 лв. – 10% 3. За рекламни агенции – 25% след приспадане на обемните отстъпки.Отстъпката важи само за базовите цени. 4. За годишни договори над 10 000 лева при предплащане на минимум 50% - допълнителни отстъпки по договореност ДОГОВОР ПРОГРАМНА СХЕМА Текушата програмна схема може да се открие на адрес www.potv.eu. Основните рекламни блокове са разположени около новините в 17.30, 18.55, 20.30, 22.30, както и през цялата нощ и на сутринта до 9.30. Живи предавания имаме от 9.30, 13.00, 17.50 и 19.20. РЕКЛАМА В САЙТА www.potv.eu и www.tvplovdiv.com: БАНЕРИ, РЕПОРТАЖИ, ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – по договореност. ОПИСАНИЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ /РБ/ РБ1 ДЕЛНИЧНИ 9.00, 13.15-13.30, 10.30, 18.50 Събота 8.45, 12.55, 18.50 Неделя 8.45, 12.55, 18.50 РБ 2 ДЕЛНИЧНИ 9.25, 17.00, 19.15 Събота – 9.55, 16.00, 19.15 Неделя – 9.55, 16.00, 19.15 РБ3 /Специална оферта/ В края на новинарските емисии, преди Прогнозата за времето – 7.45, 17.45, 19.10, 20.45, 22.45, 00,05. В събота и неделя има едно излъчване по-малко. Рб 4 – ДЕЛНИЧНИ ДНИ: 10.55, 17.45, 22.25 Събота: 7.25, 15.00, 17.45 Неделя: 7.25, 15.00, 17.45 РБ 5 –ДЕЛНИЧНИ ДНИ: 9.55, 11.55, 13.25, 17.25 Събота 17.25, прекъсва филма от 19.35, 21. 20 Неделя 17.25, прекъсва филма от 19.35, 21. 20 РБ 6 – ДЕЛНИЧНИ ДНИ: 12.55, 20.45, 22.45 Събота: 7.50, 11.55, прекъсва филма от 19.35 Неделя: 7.50, 11.55, прекъсва филма от 19.35 РБ 7- ДЕЛНИЧНИ ДНИ: 15.25, 16.10, 20.25, 23.50 Събота: 10.55, преди филма от 19.35, 22.35, 23.00 Неделя: 10.55, преди филма от 19.35 Забележка: В зависимост от дължината на новините и на филмите е възможно изменение на времето на излъчване от порядъка на 5-15 минути. Освен гарантираните минимум 3 излъчвания на ден има и минимум едно излъчване през нощта ОФЕРТА за политически предизборни участия в тв програмата на ПОТВ – САТ ТВ ООД за Местните избори 2015 1. За излъчване на готови предизборни клипове в прайм тайма – от 18:30 до 21:00 – 3,00 лв. на секунда за излъчване веднага след Новините и преди Времето – 4 лв./сек. за останалите времена – 2,00 лв. на секунда пакет от 4 излъчвания /3 в праймтайм/ - 6.00 лв.на секунда за първо излъчване в рекламен блок – плюс 30% 2. за изработка на клипове – от 400 до 2000 лв. по договореност. 3. За участия в студийни предавания - в пояса от 17.50 до 22.30 – 25 лв. мин. Модул 20-55 мин. - във времето до 17:30 и след 22:45 часа – 15 лв. на минута - За политически декларации и обръщения -100 лв.минута, повторения 50 лв./мин. 4.За заснемане и излъчване на предизборни репортажи към новинарските блокове – излъчване 3 пъти по избор в емисиите в 17:30, 19:00, 20:30 и 22:30 часа, за репортаж до 2,30мин. – 350 лв. За всяка следваща секунда над 2.30 – 5 лв.на секунда Заявки за снимки – минимум 24 часа преди събитието. 5. За публикации в сайта на телевизията www.potv.eu– за публикуване на готови пресрелийзи – до 3 на седмица – 200 лв. на месец. За отделни материали и репортажи – по договореност 6. Отстъпки - при сключване на договори с по-големи обеми и оперативно плащане обемните отстъпки са: - над 5000 лв. – 4% - над 10000 лв. –8% - над 20000лв. – 12% Отстъпки по договореност за готови материали до 50 процента. 7. При наличие на няколко заявки за едно и също време предимство имат сключилите по-рано договор. 8. Всяка партия или коалиция може да ползва до 1 час време на ден в последната седмица преди изборите.. 9. Цените са без ДДС и важат и за агенциите, представляващи ПОТВ. При авансово плащане – до 30 процента отстъпка! ........................................ ОФЕРТА за политически предизборни участия в тв програмата на ПОТВ – САТ ТВ ООД за РЕФЕРЕНДУМА – октомври 2015 3. За излъчване на готови клипове в прайм тайма – от 18:30 до 21:00 – 3,00 лв. на секунда за излъчване веднага след Новините и преди Времето – 4 лв./сек. за останалите времена – 2,00 лв. на секунда пакет от 4 излъчвания /3 в праймтайм/ - 6.00 лв.на секунда за първо излъчване в рекламен блок – плюс 30% 4. за изработка на клипове – от 400 до 2000 лв. по договореност. 3. За участия в студийни предавания - в пояса от 17.50 до 22.30 – 25 лв. мин. Модул 20-55 мин. - във времето до 17:30 и след 22:45 часа – 15 лв. на минута - За политически декларации и обръщения -100 лв.минута, повторения 50 лв./мин. 4.За заснемане и излъчване на репортажи към новинарските блокове – излъчване 3 пъти по избор в емисиите в 17:30, 19:00, 20:30 и 22:30 часа, за репортаж до 2,30мин. – 350 лв. За всяка следваща секунда над 2.30 – 5 лв.на секунда Заявки за снимки – минимум 24 часа преди събитието. 5. За публикации в сайта на телевизията www.potv.eu– за публикуване на готови пресрелийзи – до 3 на седмица – 200 лв. на месец. За отделни материали и репортажи – по договореност 6. Отстъпки - при сключване на договори с по-големи обеми и оперативно плащане обемните отстъпки са: - над 5000 лв. – 4% - над 10000 лв. –8% - над 20000лв. – 12% Отстъпки по договореност за готови материали до 50 процента. 7. При наличие на няколко заявки за едно и също време предимство имат сключилите по-рано договор. 8. Цените са без ДДС и важат и за агенциите, представляващи ПОТВ. При авансово плащане – до 30 процента отстъпка УПРАВИТЕЛ ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМА 2015- ВИЖ НА АДРЕС http://www.tvplovdiv.com/potv/index.php?option=com_content&view=article&id=2597:-------25102015&catid=35:front
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Циганската мафия овладява ТЕЛК-овете, българите невинни
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
Докъде ще стигне сагата със Зоокъта?
Ще продължи толкова, че ще забравим какво е било в началото?
Иван Тотев ще се окаже невинен
Иван Тотев ще влезе в затвора и ще има нови избори
Ще се окаже, че има заговор срещу нашия кмет
Какво тук значи някаква си личност?
Не ме интересува
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: